Kalite Politikamız

• Çevre kanunu, enerji verimliliği kanunu ve ilgili yönetmeliklere harfiyen uymak ve geliştirici önerileri yetkililere sunmaktır.

• Proje tasarımında çevresel kriterleri dikkate alan; görüntü, gürültü kirliliği yaratmayan, evsel atık sorunlarını minimuma indirecek en ileri sistemleri araştırmak ve kullanmaktır.

• Yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasını dikkate alarak daha az enerji ve su kullanma yöntemlerini proje tasarımında tercih edip uygulamak ve başkalarına da özendirmektir.